Bemutatkozás:

A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány 2013-ban jött létre azzal a kiemelt céllal, hogy Érd Megyei Jogú Városában és annak járásában élő kisgyermekes családok gyermekeinek nappali ellátását biztosítsa. Fenntartásában működő Szitakötő Nappali Gyermekellátó Intézmény az alapítás kezdete óta üzemel Érd városában. Intézményünk kiemelt szerepet tölt be a város gyermekellátásában. Integráló szemléletünk nagy segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek nappali ellátásában és fejlesztésében.

Fejlesztő Házunk szolgáltatásai ambuláns formában minden járásban élő család számára elérhető.

Alapítványünk alapcél szerinti célcsoportja a 0-14 éves korosztály.

Civil szervezetünk számos oktatásbeli tevékenységet végez járás szerte. Kiemelt szerepet élvez a köznevelési intézményekben végzett tevékenységünk.

Települési köznevelési intézmények óvodák és iskolák gyógypedagógiai ellátását biztosítjuk.

Magas színvonalú ellátásunkban számos, magasan képzett gyógypedagógus, logopédus és pszichológus látja el az intézményekbe járó gyermekeket.

 

Alapítványunk pályázati aktivitása jelentős, számos oktatási programot szervezünk és bonyolítunk le éves szinten.

Pályázati célcsoportunk nincs korosztályhoz kötve, tevékenységunk szerte ágazó az oktatási, prevenciós és felvilágosító területen egyaránt.