A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteBeküldő adatai PK-142

01 Fővárosi Törvényszék

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:                                                                                                               Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
 1. Befektetett eszközök
3 605 3 494
 1. Immateriális javak
 1. Tárgyi eszközök
3 605 3 494
III. Befektetett pénzügyi eszközök
 1. Forgóeszközök
890 3 359
 1. Készletek
 1. Követelések
285 104
III. Értékpapírok
 1. Pénzeszközök
605 3 255
 1. Aktív időbeli elhatárolások
218
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 713 6 853
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
 1. Saját tőke
3 409 5 763
 1. Induló tőke/jegyzett tőke
500 500
 1. Tőkeváltozás/eredmény
236 2 910
III. Lekötött tartalék
 1. Értékelési tartalék
 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből     (közhasznú tevékenységből)
2 673 2 353
 1. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
 1. Céltartalékok
 1. Kötelezettségek
1 213 1 090
 1. Hátrasorolt kötelezettségek
 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 213 1 090
 1. Passzív időbeli elhatárolások
91
FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 713 6 853

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!                                                              Nyomtatva: 2017.03.23 17.18.32

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év    előző évhelyesbítése tárgyév előző év    előző évhelyesbítése tárgyév előző év    előző évhelyesbítése tárgyév
 1. Értékesítés nettó árbevétele
 1. Aktivált saját teljesítmények értéke
 1. Egyéb bevételek
12 885 17 438 12 885 17 438
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások 737 1 420 737 1 420
 1. Pénzügyi műveletek bevételei
 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)
12 885 17 438 12 885 17 438
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
 1. Anyagjellegű ráfordítások
4 860 6 423 4 860 6 423
 1. Személyi jellegű ráfordítások
2 919 3 853 2 919 3 853
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
 1. Értékcsökkenési leírás
645 641 645 641
 1. Egyéb ráfordítások
1 788 4 168 1 788 4 168
 1. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 1. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
10 212 15 085 10 212 15 085
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
 1. Adózás előtti eredmény (A-B)
2 673 2 353 2 673 2 353
 1. Adófizetési kötelezettség
 1. Tárgyévi eredmény (C-10)
2 673 2 353 2 673 2 353

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!                                                               Nyomtatva: 2017.03.23 17.18.32

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év    előző évhelyesbítése tárgyév előző év    előző évhelyesbítése tárgyév előző év    előző évhelyesbítése tárgyév
Tájékoztató adatok
 1. Központi költségvetési támogatás
10 212 15 085 10 212 15 085
ebből:- normatív támogatás
 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
2 673 2 353 2 673 2 353
ebből:- normatív támogatás
 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
2 673 2 353 2 673 2 353
 1. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás
 1. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
 1. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradékAz adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.                                                                                Igen     Nem

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!                                                               Nyomtatva: 2017.03.23 17.18.32

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

 1. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1     Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Fejlesztő foglalkozások 1 741 3 943
5.2     Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Természetben nyújtott támogatások 0 182
5.3     Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 1 741 4 125
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 1 741 4 125
 1. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1     Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
6.2     Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)
 •     

      Vezető tisztségviselőknek nyújtott       juttatás (mindösszesen):

  Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!                                                              Nyomtatva: 2017.03.23 17.18.32

   

  Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

  1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)
  Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
  1. Éves összes bevétel
  12 885 17 438
  ebből:
  1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
  1. Közszolgáltatási bevétel
  1. Normatív támogatás
  0 0
  1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
  2 673 2 353
  1. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
  10 212 15 085
  1. Összes ráfordítás (kiadás)
  10 212 15 085
  1. Ebből személyi jellegű ráfordítás
  2 919 3 853
  1. Közhasznú tevékenység ráfordításai
  1. Tárgyévi eredmény
  2 673 2 353
  1. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
  2. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
  11 10
  Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
  Igen Nem
  Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, – Ft]
  Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
  Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
  Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
  Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
  Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
  Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

  Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!                                                                       Nyomtatva: 2017.03.23 17.18.32

   

  A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteM1 –   Mellékletek PK-142

  Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

  Csatolt mellékletek

  PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentésPK-142-02 Szöveges beszámoló

  PK-142-03 Jegyzőkönyv

  Melléklet csatolva:Eredetivel rendelkezik:

  Melléklet csatolva:

  Eredetivel rendelkezik:

  Melléklet csatolva:

  Eredetivel rendelkezik:

  PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:Eredetivel rendelkezik:
  PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:Eredetivel rendelkezik:
  PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:Eredetivel rendelkezik:

  Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!                                                                      Nyomtatva: 2017.03.23 17.18.32

  PK-142

  PK-142-02 Szöveges beszámoló

  Beszámoló 2016.pdf

  Gyermekünk Álmaiért Alapítvány üzleti évben végzett főbb tevékenységek és

  programok bemutatása

  2016-2017

   

  A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány 2016-évi tárgyévben végzett főbb tevékenységei az alapcél szerinti célok megvalósítása volt. Szervezetünk fenntartásában üzemeltet Szitakötő Óvoda és Fejlesztő Központ a tárgyévben számos új és sikeres programot vezetett be a kiskorú gyermekek nappali ellátása során. Az integrált gyermekellátás elhivatott képviselőiként nagy hangsúlyt fektettünk gazdasági évünkben az integrált képzés magas szintű szakmai megvalósítására. A legsikeresebb programunk mindközül a 2016-os évben az integrációban nevelkedő autista és az enyhe valamint közép – súlyos értelmi fogyatékkal élő gyermekek magas szakmai színvonalon való fejlesztése. Ezen gyermekek intézményünk magas szakmai kvalitásának köszönhetően közel 10 hónap intenzív foglalkozást követően felvételt nyertek a számukra legalkalmasabb általános iskolákba. Ez a fantasztikus eredmény az érintett szülők megelégedését és elismerését váltotta ki alapítványunkkal szemben. Szervezetünk további nagy sikert ért el „Az Én harmonikus családom” Szülő Tréning tanfolyamunk segítségével. A tréningen a járásban élő olyan családok vettek részt, akik Sajátos Nevelési Igényű gyermekük vagy gyermekeik nevelése közben nevelési vagy családi krízis helyzetbe kerültek. Képzett terapeutánk segítségével ezek a családok minden esetben megoldást találtak a problémák valamint az otthoni feszültség oldására. A tréning nagy sikernek örvend, így azt 2017-ben is szeretnénk megszervezni.

  Alapítványunk immáron harmadik éve biztosítja Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeinek gyógypedagógiai ellátását. Tárgyévben az ellátási igény a korábbi éveknek megfelelően részben növekedő tendenciát mutat. Szakmai Teamünk további magasan képzett kolléganők bevonásával vállalta a nemes feladatot és összehangoltan az intézmények vezetőségeivel megkezdte a munkát szeptemberben. Tárgyévben hat különálló intézmény ellátását biztosítottuk, mely munka során 22 gyermek fejlesztését végezzük a teljes tanévben. A gyermekek különféle problémákkal rendelkeznek és valamennyi intézményben átütő sikereket érünk el. Sikeres munkánkról az Érdi újság is önálló cikket jelenített meg.

  Az éves munkánk során nagy hangsúlyt fektettünk a pályázati lehetőségek kihasználására és arra, hogy ezek segítségével még magasabb színvonalú ellátást biztosíthassunk az Érdi járásban élő családok számára. Normatív NEA pályázati sikerünk elengedhetetlen része volt az anyagi átcsoportosításnak, melynek köszönhetően létre jöhetett a szülő tréning csoportunk. Továbbiakban az Emberi Erőforrások Minisztériumának Működési célú Támogatásán elnyert pályázatunk központi, nélkülözhetetlen része volt a gazdasági évünknek. A támogatás óriási segítséget nyújtott szervezetünk működési költségeinek biztosításában, hiszen azok a korábbi éveknek megfelelően tovább emelkedtek. Távlati céljaink megvalósításának érdekében továbbra is nagy szükségét látjuk, hogy szervezetünk további pályázati célokon dolgozzon.

   

  Tárgyévben megragadtuk az alkalmat és két pályázatban is megkíséreltük az ellátási rendszerünket bővíteni. Már a tavalyi évben kidolgozott, innovatív alkohol, dohány, drog és internet prevenciós programunk, idén egy szakmai célú pályázaton kerül megmérettetésre. A program innovatív, közvetlen módon hívja fel a figyelmet a korábban említett területek fokozott veszélyeire. Kiskorú gyermekek számára nyújtott prevenciós szolgáltatásunk mind szakmai, mind gyakorlati szempontból a legrugalmasabb és a leginteraktívabb módon ismerteti meg a társadalom fiataljaival a vélt és valós veszélyeket. A program teljes kidolgozottsága mellett partnereink szakmai támogatását élvezi. A prevenciós program megvalósításának tervezett időpontja, támogató döntéstől függően, 2017. szeptember hónap.

  Szervezetünk az üzleti évben az Érdi Önkormányzat Szociális keret pályázatának segítségével ismét megszervezte Lovas terápiás programját. Foglalkozásunk számos érdi gyermeknek nyújtott lehetőséget, hogy a szabad levegőn, csodálatos környezetben ismerhessen meg egy merőben más természet közeli terápiás foglalkozást. A lovas terápia, egy az idegrendszert közvetett módon fejlesztő foglalkozás, mely párosul egy a szabad levegőn, gyönyörű környezetben eltöltött nappal. A terápiás foglalkozáson tíz gyermek részvételét tudtuk így biztosítani.

  Összességében a 2016-os gazdasági évünk a kimagasló szakmai sikerek éve volt. Szeretnénk ezt a folyamatot tovább erősítve képviselni a gyermekellátás területét Érden és a Járásban egyaránt.

   

  Érd, 2017. március 08.

   

  Nagy Martin

  kuratórium elnöke