0001

 

 

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert.

A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését.

A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

 

Kiknek ajánljuk?

 • 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves,
 • megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
 • hiperaktív,
 • figyelemzavaros,
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
 • a sikeres iskolai beválásban rizikós,
 • súlyos beszédhibás,
 • mozgásban ügyetlen,
 • egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.

Vizsgálatunk kiterjed:

 • Idegrendszer érettsége
 • Mozgásvizsgálat.
 • Testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás.
 • Taktilis terület.
 • Ritmusvizsgálat.

 

A vizsgálat után a szülő maga is látja, hogy van-e elmaradás, illetve látja az elmaradás fokát, de a százalékban kimutatott teljesítmény is objektíven tükrözi a gyermek aktuális érettségét.
A vizsgálat eredménye alapján megtudjuk, hogy a gyermeknek szüksége van-e valamilyen fejlesztésre. Ha igen, az eredmények azt is megmutatják, hogy egyéni vagy csoportos formában.